" Is een stevige gesprekspartner en staat open voor feedback. "

Wat doe ik

Ik ben een ervaren directeur en bestuurder en zet deze ervaring graag in om organisaties te helpen. Meestal word ik benaderd als er tijdelijk geen vaste bestuurder/directeur is, om wat voor een reden dan ook. Ik breng de organisatie altijd een stap verder, afhankelijk van wat nodig is.

De meeste ervaring heb ik opgedaan in de kinderopvang en het werkveld van de arbeidsmarkt. Maar ook in andere gebieden van het sociaal domein ben ik goed thuis, zoals welzijn en passend (basis)onderwijs. 

Inzetbaar als interim bestuurder/directeur en als toezichthouder.

Mijn werkwijze

U

Aanjagen & Analyseren

De beginsituatie is vaak onoverzichtelijk. Ik praat met mensen, analyseer problemen en bekijk wie er toe doen en wat er toe doet. Ik breng structuur aan. Stel doelen, houd die voortdurend in het oog en laat me niet snel uit het veld slaan. Ik ben standvastig in de uitgangspunten, flexibel en onderzoekend in de uitvoering; je kunt niet alles van te voren plannen.

Verbinden

Verbinding leg ik vanuit de inhoud. Mensen met elkaar in contact brengen, daar waar dit niet vanzelf gaat. Pendelen tussen belanghebbenden op alle niveaus: management, beleid, uitvoering, bestuur, toezicht. Blijven praten met mensen en ze -soms met enige aandrang- één richting opduwen.

Simpel houden

Ik houd het graag simpel. Veel werk wordt vaak onnodig ingewikkeld gemaakt. Dat kan volgens mij anders. Bijvoorbeeld door om het ‘gedoe’ heen te werken. Of werk ‘in stukjes te hakken’. Me af te vragen: Kan het makkelijker, leuker, sneller? Wat en wie heb je echt nodig om je doel te bereiken? En tot slot: soms lossen problemen zich vanzelf op.

R

Resultaten boeken

Ik combineer denkkracht met een grote mate van resultaatgerichtheid. Ik voel me op allerlei niveaus op mijn gemak. Aan de bestuurstafel, waar de strategie wordt bepaald, maar ook in de uitvoering, waar het echte werk plaatsvindt. Ik ben zorgvuldig en handig in de communicatie met mensen; door mijn doorzettingsvermogen krijg ik veel voor elkaar.

Mijn kijk op veranderen

Echte veranderingen gaan over mensen en hun dagelijkse werk. Over kleine successen. Ik praat liever niet over ‘weerstand’. Volgens mij is er in die gevallen nog geen aansluiting tussen de wereld van de woorden en van de praktijk. De kunst is om de woorden van bestuurders en managers van betekenis te laten zijn voor alle mensen in een organisatie. Dan is er aansluiting en lukt het om écht te veranderen. Mensen moeten het gevoel hebben dat de noodzakelijke verandering iets met henzelf te maken heeft. Als dat niet gebeurt, blijft verandering bij ‘praten over’ en haken veel mensen af, zodat er niets verandert in een organisatie. De ontwikkeling en verandering van de middenmanagers speelt een cruciale rol. Zij zitten op het snijvlak van bestuur, beleid en uitvoering. Als zij in staat zijn te delegeren, en ruimte en verantwoordelijkheid te geven aan hun medewerkers, creëren zij het goede klimaat voor veranderingen. Zodat medewerkers met eigen ideeën komen, eigen oplossingen aandragen en zelf kunnen beslissen over zaken uit hun dagelijkse werk. Dat is cruciaal om succesvol te veranderen.

Wie ben ik

Ik houd van beweging. In organisaties, maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Daarom heb ik het roer omgegooid en ben ik begin 2015 als zelfstandig professional gestart. Dat geeft me de ruimte om werk te doen dat bij mij past en waarin ik kan sprankelen. Werk waarin ik van waarde kan zijn voor mijn opdrachtgevers en de maatschappij.

Beweging komt terug in mijn logo. De vogel staat voor vrijheid en voor overzicht. Dat past goed bij wie ik ben. Bewegen doe ik ook graag op de fiets. De woon-werk afstanden fiets ik zoveel mogelijk en dat niet alleen bij mooi weer. Dat houdt me fris en gezond.

Referenties

Bij Humankind, de grootste maatschappelijke organisatie voor kinderopvang en kindontwikkeling in Nederland, heb ik Hilde in haar rol als interim bestuurder leren kennen als iemand die rust brengt en goed luistert. Hilde gaat lastige dossiers niet uit de weg en houdt het hoofd koel in onrustige tijden; zowel intern op governance gebied, als extern ten tijde van de coronapandemie. Om haar doel te bereiken weet ze wat en wie ze nodig heeft, delegeert ze haar werkzaamheden en geeft medewerkers hierbij het vertrouwen om de taken uit te voeren. In een complex omgevingsveld hebben we samen veel gespard en hard gewerkt met ruimte voor de nodige humor.

Antonet Hoorneman

Interim bestuurssecretaris Humankind

Hilde heeft de rol van ad interim bestuurder bij Kober groep 8 maanden vervuld. Wij hebben haar leren kennen als een uiterst bekwaam bestuurder. Ze is rustig, flexibel, luistert veel, werkt voortvarend en is op resultaat gericht. Hilde heeft oog voor complexere verhoudingen en handelt daar ook naar. Ze laat anderen groeien in hun rol en gunt hen ook hun succes. Wij kijken terug op een hele goede samenwerking.
Bart Louwerier

Voorzitter Raad van Commissarissen, Kober groep

Ik heb Hilde goed leren kennen, aanvankelijk vanuit mijn rol als wethouder Jeugd en Onderwijs, later als lid van de Raad van Toezicht van Vlietkinderen. Hilde weet wat ze wil en ook hoe dat te bereiken; daarbij houdt ze het resultaat goed voor ogen en past indien nodig haar aanpak aan. Alles was altijd bespreekbaar, ook lastige onderwerpen. Daarbij toonde ze zich een stevige gesprekspartner van de Raad van Toezicht, maar ze stond open voor feedback. Hilde heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; ze was zich bewust van de rollen van de Raad van Toezicht en die van de bestuurder. Hilde vindt samenwerking belangrijk en zij zette zich ervoor in dat ook op het persoonlijke vlak de relatie goed bleef. Hilde is een goede directeur/manager.
Tilly Zwartepoorte

Voorzitter Raad van Toezicht, Vlietkinderen

Hilde zorgt dat onderwerpen op de agenda van management en bestuur komen en krijgt zo zaken voor elkaar. Ze heeft haar opdracht als programmamanager in Zuid-Holland Centraal afgesloten met een jaarplan voor de werkgeversservicepunten waarin de samenwerking werd bekrachtigd en gezamenlijke doelstellingen zijn opgenomen. Hier hebben alle wethouders van Zuid-Holland Centraal en het UWV met veel enthousiasme hun handtekening onder gezet. Hilde beweegt zich makkelijk op allerlei niveaus. Ze heeft een enorm doorzettingsvermogen, is gedreven en resultaatgericht. Als iets af moet in korte tijd zorgt ze dat het lukt. Het liep niet altijd van een leien dakje, maar ze hield vol en bleef gericht op wat ze wilde bereiken.
Harold van Vliet

Afdelingshoofd back office publiekszaken, gemeente Pijnacker-Nootdorp

Onze paden hebben elkaar in de loop der jaren verschillende keren gekruist. Eerst was het de kinderopvang en momenteel zitten wij beiden in het bestuur vanuit het MKB Leidschendam-Voorburg. In al die jaren heb ik Hilde ervaren als een persoon die makkelijk en plezierig in de omgang is. Ze komt afspraken na, doet wat ze zegt en dat alles zonder enige poeha. Hilde weet in haar aanpak denkkracht en resultaatgerichtheid goed te combineren. Zo kan zij een situatie met enige afstand analyseren, maar steekt ze ook de handen uit de mouwen als het moet. Haar hart ligt in het sociaal domein, waarbinnen ze goed de weg weet, zowel inhoudelijk als qua netwerk. Vanuit het MKB heb ik ervaren dat Hilde een goed gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen en van hieruit een verbinding weet te leggen tussen de maatschappelijke doelstellingen en de dagelijkse praktijk van ondernemers.
Hein Athmer

Bestuurslid, MKB Leidschendam-Voorburg

Wat me van Hilde het meest is bijgebleven in de tijd dat wij samenwerkten in Zuid-Holland Centraal, is dat ze altijd blijft zien wat er nog wél mogelijk is als zich een probleem voordoet. Ze gaat ook bij tegenslag door. Ze is collegiaal; ze gunt anderen ook iets. Ze koppelt daadkracht aan organisatorisch vermogen. In een mum van tijd krijgt ze mensen bij elkaar en houdt zo de voortgang er in.
Steven Baak

Interim-manager, Werkgeversservicepunt Werkse!

Contact

Voor een verdere kennismaking
ben ik bereikbaar op
06-43566157
Postadres
Ter Lips 55
2251 DM Voorschoten
Online

linkedin

BTW-id NL001282775B38